Om Botanisk Have

Botanisk Have er en del af Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.

Haven rummer Danmarks største samling af levende planter og har desuden en in vitro genbank, en ”kryo-genbank” og en frøgenbank. Tilknyttet haven er også Danmarks største samlinger af præserverede planter og svampe i form af syv herbarier, en spritsamling, en nyttesamling, en vedsamling og en frøsamling.

Botanisk Have skal bidrage til at øge vores viden og forståelse for plante- og svamperigets mangfoldighed – og derigennem fremme kendskabet til planter og svampe samt deres bevarelse. Haven skal endvidere styrke interessen for nationale og globale naturværdier.

Botanisk Have opfylder sine formål ved at

  • Opretholde, udvikle og udbygge de videnskabelige samlinger af levende og præserverede planter og svampe i overensstemmelse med god, international praksis og internationale konventioner

  • Stille samlingerne og den information, der knytter sig til dem, til rådighed for forskning, undervisning og formidling

  • Forvalte Botanisk Centralbiblioteks samling af botanisk og mykologisk litteratur og arkivalier

  • Drive forskning, fortrinsvis i relation til samlingerne

  • Deltage i universitetsundervisningen (fortrinsvis af M.Sc.- og Ph.D.-studerende og stipendiater) inden for Botanisk Haves forskningsområder

  • Bidrage til bevarelse af planter og svampe, både nationalt og globalt

  • Formidle kendskab til planter/svampe og fremme interessen for nationale og globale naturværdier gennem udstillinger, aktiviteter og arrangementer