Frø og Frøkatalog – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Botanisk Have > Samlinger > Den levende samling > Frø og Frøkatalog

Frø og frøkatalog

(index seminum)

Hvert år høstes der frø fra Havens planter.

Behandlingen af hver enkelt frøportion (ca. 5000 om året, overvejende af urteagtige planter) omfatter en lang række arbejdsprocesser, som er angivet i nedenstående oversigt:

  1. Etikettering af poser til indhøstning. Mærkaterne udskrives fra det centrale edb-register.
  2. Høst af den enkelte accession, fra maj til oktober. Nogle accessioner høstes to gange i sæsonen for at opnå den bedst mulige modenhed.
  3. Grovtærskning af indhøstede frø.
  4. Finrensning.
  5. Poserne med de finrensede frø placeres alfabetisk i kasser. Derefter vedføjes hver pose en originalfrøpose, udtaget fra havens centrale samling.
  6. Frøkontrol. Det indhøstede frø sammenlignes med originalfrøet. Skal frø tages fra til udsåning, sker dette ved overførsel af det høstede frø til særlige småposer (udskrevet fra edb-anlægget), der så går videre til såning i de respektive afdelinger. Desuden overføres en lille pose af det høstede frø til originalfrøposen. Hvis der derefter er frø tilbage, overføres høstposen til særlige kasser for alfabetisering og senere uddeling.
  7. Data fra overskudsposerne indføres i edb-register, hvorefter produktionen af årets frøkatalog, Index Seminum, kan påbegyndes. Det meste af satsen udskrives direkte fra edb-anlægget. I kataloget indgår også årets indsamlinger af vildfrø, foretaget af diverse leverandører. Disse frø kan være samlet i Danmark, på Grønland og Færøerne, eller under ekspeditioner til udenlandske rejsemål. Når matricen til kataloget er færdig, sendes denne til trykning.

Havens Index Seminum udsendes til ca. 1000 forbindelser verden over. Hvert år ekspederes der ca. 9000 portioner frø til omkring 350 modtagere.