Plantebestemmelse og registrering – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Botanisk Have > Samlinger > Den levende samling > Plantebestemmelse og r...

Plantebestemmelse og registrering 

Nye planter, som kommer til Botanisk Have, får tildelt et tilgangsnummer. som i de sidste 200 år er blevet indført i en "tilgangsbog" (siden 1994 på EDB).
I havens planteregister, som siden 1986 har været på EDB og i 2000 blev overført til den internationale database BG-BASE for botaniske haver, noteres alle oplysninger, som følger med det modtagne materiale.
Et tilgangsnummer starter enten med P for planter eller S for frø,
dernæst årstallet og til slut et løbenummer.
Planter fra havens gamle samling, som ikke har noget tilgangsnummer, har beholdt det gamle 'bestemte' nummer, startende med E, efterfulgt af slægtens nummer og underartens nummer.

Planteregisteret rummer (2007) oplysninger om 24.049 plantenavne, 42.619 tilgangsnumre og 46.719 planter.

Den levende samling består af 23.462 planter, fordelt på 313 familier,
2.707 slægter, 12.287 taxa og 17.870 tilgangsnumre.

På etiketterne skrives tilgangsnummeret og en 5 bogstavs forkortelse af familienavnet, desuden slægts-, arts- og underartsnavn, indsamlers nummer og en 2 bogstavs ISO-kode for landenavn, hvis det er naturindsamlet materiale.
Til slut skrives artens udbredelsesområde.

En nytilkommen plante sendes normalt til bestemmelse, når den blomstrer.
Bestemmelsen med kommentarer har siden 1842 været indført i en "bestemmelsesprotokol" (siden 1996 på EDB), hvorfra navn og udbredelse overførtes til planteregisteret.
Siden 2000 er bestemmelsesarbejdet en integreret del af planteregisteret. Det kontrolleres løbende, om planterne er rigtige, og det tjekkes jævnligt, om navnene stadig er gyldige.

For en effektiv plantebestemmelse er tilgang til store mængder botanisk litteratur og et større herbarium uomgængeligt nødvendig, hvorfor arbejdsrummene hertil er placeret i forbindelse med Botanisk Centralbibliotek og Botanisk Museums generalherbarium.

Registrering:

Lektor Peter Krogstrup
Øster Farimagsgade 2B, 1353 København K.
Telefon: 3532-2227
email: peterk@snm.ku.dk

Plantebestemmelse:

Professor Gitte Petersen
Sølvgade 83, opgang S, 1307 Københan K.
Telefon: 3532-2194
email: gittep@snm.ku.dk

Professor Ole Seberg
Sølvgade 83, opgang S, 1307 Københan K.
Telefon: 3532-2195
email: oles@snm.ku.dk