Den levende samling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Botanisk Have > Samlinger > Den levende samling

Den levende samling

 

Botanisk Have rummer 23.462 levende planter, alle registreret på EDB og repræsenterende 313 familier, 2.707 slægter og 12.287 arter, fordelt på 17.870 tilgangsnumre, samt en lang række forsøgsplanter, der ikke er EDB-registreret.

Havens genbank indeholder frø af henved 800 vilde danske arter, 1000 arter fra havens egne samlinger og 150 accessioner af særligt forskningsrelevante frø; derudover vedligeholdes ca. 50 arter som vævskulturer i havens vævslaboratorium, og deriblandt flere udryddelsestruede arter fra Mascarenerne og Galápagosøerne

Udvalget af planter i Botanisk Have sammensættes således, at plantesystemet i størst mulig grad er repræsenteret, og således at der er en bred geografisk og økologisk repræsentation af andre landes og klimaters floraer.

     
 

Dette betyder, at der opretholdes væksthuse og systematiske kvarterer, som muliggør dyrkning af arter fra andre klimater, samt dyrkningsområder på friland med forskellige vækstbetingelser m.h.t. lys, temperatur, fugtighed, næringsforhold og jordstruktur.

Planter som primært dyrkes med henblik på at give publikumsinformation, placeres og grupperes så de bedst opfylder dette formål, dvs. i taxonomiske (f.eks. orchidé-samlingen, Sorbussamlingen), biologiske (f.eks. énårigt kvarter, kødædende planter), økologiske (f.eks. mosen, steppebede), geografiske (f.eks. dansk kvarter, Madagascar-samlingen) eller klimatiske sammenhænge (f.eks. palmehuset, sukkulenthuset).